BADANIA GEOTECHNICZNE

Firma GEOKOMPLEX wykonuje kompleksowe prace geologiczno-inżynierskie dla potrzeb projektowania obiektów budownictwa.

Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą oraz zapleczem umożliwiającym podjęcie wielu skomplikowanych zadań z zakresu geotechniki.

więcej informacji

 

   DOKUMENTOWANIE ZŁÓŻ

Firma specjalizuje się w poszukiwaniu, rozpoznawaniu i dokumentowaniu złóż kopalin pospolitych ( między innymi: piasków, żwirów, torfów, surowców ilastych ceramiki budowlanej ).

więcej informacji


KIEROWANIE RUCHEM
ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH

Od wielu lat pomagamy naszym klientom w kierowaniu ruchem zakładów górniczych. Główną zasadą naszej firmy jest otwartość na ich potrzeby.

więcej informacji