LINKI
 
LINKI

Ministerstwo Środowiska - Warszawa
http://www.mos.gov.pl/
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.sejm.gov.pl/
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
http://www.gios.gov.pl/
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu http://www.poznan.pios.gov.pl/
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej http://www.nfosigw.gov.pl/
Państwowy Instytut Geologiczny
http://www.pgi.gov.pl/
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
http://www.wfosgw.poznan.pl/
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
http://www.poznan.uw.gov.pl/
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego http://www.wielkopolska.mw.gov.pl/
Bank Ochrony Środowiska
http://www.bosbank.pl/
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
http://www.wsse-poznan.pl/
Państwowa Inspekcja Pracy
http://www.pip.gov.pl/
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
http://www.rzgw.com.pl/
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/