ZAKRES USŁUG

 
BADANIA GEOTECHNICZNE

Firma GEOKOMPLEX wykonuje kompleksowe prace geologiczno-inżynierskie dla potrzeb projektowania obiektów budownictwa. Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą oraz zapleczem umożliwiającym podjęcie wielu skomplikowanych zadań z zakresu geotechniki.

W szczególności oferujemy:

  • dokumentowanie warunków geotechnicznych gruntu dla obiektów budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego oraz obiektów liniowych (dróg, kolei, sieci energetycznych, sieci gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i stacji telefonii komórkowej),
  • wykonanie wierceń geologiczno – inżynierskich:
    • wiercenia badawcze / okrętne, ręczne / w zakresie głębokości do 4m.
    • wiercenia badawcze / mechaniczno-obrotowe przy użyciu świdrów spiralnych i rurowych / w zakresie głębokości do 30m. W przypadku wiercenia poniżej poziomu piezometrycznego wody gruntowej - z zastosowaniem rur osłonowych.
  • wykonanie wykopów badawczych
  • sporządzanie ekspertyz geologiczno – inżynierskich dla optymalnego lokalizowania obiektów,
  • badania laboratoryjne i polowe gruntów i skał,
  • badania stopnia zagęszczenia gruntów