ZAKRES USŁUG

 

KIEROWANIE RUCHEM ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH

Od wielu lat pomagamy naszym klientom w kierowaniu ruchem zakładów górniczych. Główną zasadą naszej firmy jest otwartość na ich potrzeby. Profesjonalizm oraz kompetencja naszego zespołu są gwarantem, iż powierzone nam zadania są rozwiązywane rzetelnie i terminowo. Posiadamy niezbędne doświadczenie zawodowe w kierowaniu ruchem zakładów górniczych wydobywających kopaliny pospolite, a powierzone nam czynności wykonywane są przez osoby posiadające stosowne uprawnienia zawodowe.

Po uzyskaniu stosownych pełnomocnictw Firma GEOKOMPLEX specjalizuje się w reprezentowaniu klientów przed Organami Nadzoru Górniczego oraz Organami Samorządowymi w sprawach związanych z prowadzeniem zakładów górniczych.

Zakresem swojej działalności obejmujemy teren Polski zachodniej, północnej oraz centralnej, gdzie prowadzimy dla naszych klientów wiele zakładów górniczych.

Kierowanie ruchem zakładów górniczych realizowane jest  zgodnie z Art. 63, 66 i 67 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo Geologiczne i Górnicze ( Dz. U. Nr 27, poz. 96 ) - znowelizowanej Ustawą z dnia 27 lipca 2001r. o zmianie Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze ( Dz. U. Nr 110, poz. 1190 ) oraz z  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny pospolite ( Dz. U. Nr 109, poz. 962 ), w zakresie dotyczącym obowiązków kierownika ruchu zakładu górniczego.