ZAKRES USŁUG

 

OBSŁUGA GEOLOGICZNA ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH

Nasza Firma zajmuje się prowadzeniem bieżącej obsługi geologicznej zakładów górniczych.

W szczególności oferujemy:

 • opracowanie opinii geologicznych i górniczych
 • sporządzenie planu ruchu zakładu górniczego
 • sporządzenie dodatków do planu ruchu zakładu górniczego
 • opracowanie dodatków do projektu zagospodarowania złoża
 • opracowanie dodatków do dokumentacji geologicznej złoża
 • sporządzenie corocznych operatów ewidencyjnych złoża
 • opracowanie dokumentacji ruchowej zakładu górniczego
 • opracowanie dokumentu bezpieczeństwa zakładu górniczego
 • wykonanie wyceny złoża
 • sporządzenie kwartalnych sprawozdań o wydobyci kopaliny ze złoża
 • naliczenie kwartalnych opłat eksploatacyjnych za wydobytą kopalinę ze złoża