ZAKRES USŁUG

 

WYKONYWANIE MIERNICZYCH PRAC POWIERZCHNIOWYCH

W szczególności oferujemy:

  • wykonanie map do celów projektowych w systemie numerycznym i analogowym
  • tyczenie i inwentaryzację urządzeń podziemnych, naziemnych i nadziemnych oraz kompleksowa obsługa geodezyjna,
  • wykonanie pomiarów przemieszczeń pionowych i odkształceń
  • wykonanie pomiarów objętości mas ziemnych
  • opracowanie geodezyjne projektów