ZAKRES USŁUG

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Firma GEOKOMPLEX zajmuje się problematykę dotyczącą zagadnień ochrony środowiska. Wykonaliśmy wiele opracowań i ekspertyz dotyczących wpływu konkretnych inwestycji na środowisko naturalne.

W szczególności oferujemy:

 • sporządzenie przeglądów ekologicznych obiektów istniejących,
 • opracowanie raportów oddziaływania planowanych przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko,
 • opracowanie planu gospodarki odpadami dla gmin, powiatów, województw oraz dla zakładów,
 • sporządzenie wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych,
 • opracowanie programów ochrony środowiska i raportów,
 • opracowanie programów gospodarki odpadami
 • sporządzenie wniosków dotyczących uzyskania zezwolenia na:
  • wytwarzanie odpadów
  • transport odpadów
  • zbieranie odpadów
  • odzysk odpadów
 • prowadzenie ewidencji dotyczącej gospodarczego korzystania ze środowiska
 • prowadzenie ewidencji odpadów dla firm wytwarzających, transportujących, zbierających i odzyskujących odpady